Danubius Gastro 2013

Posted by admin - 2. apríla 2013 - Archív 2013 - No Comments

Začiatok nového roku sa opäť niesol v znamení 20. ročníka medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro, ktorý sa konal v Bratislave na výstavisku Incheba v dňoch 24. -27. 1. 2013. Popri výstave prebiehali rôzne súťaže,ktorej sa konal aj 14. ročník súťažnej výstavy „ Poézia v gastronómii“ a 5. ročník súťaží vo varení a pečení „na živo“ Danubius Gastro cup. V tomto ročníku sa súťaží zúčastnilo 74 súťažiacich.

Členovia Gourmet klubu súťažili tento ročník v malom počte, no napriek tomu sa podarilo Karolovi Sklenárovi umiestniť na bronzovej priečke v kategórii kuchár senior live varenie a Ivanovi Štefulovi sa podarilo získať diplom za účasť.

Súťažiaci museli splniť prísne kritéria Svetovej organizácie kuchárskych zväzov – WACS pre súťaže. Dôraz bol kladený najmä na: moderné trendy v gastronómii, sezónnosť použitých surovín, na kombináciu surovín a na kombináciu tepelných úprav, rôznorodosť tvarov výrobkov, váhu a veľkosť výrobkov podľa súťažného zadania, dôležitý bol aj na nápad, kreativita a ukladanie výrobkov, kvalita aspikovania, kombinácia a prirodzenosť farieb, použitie a možnosť realizácie v praxi, kompletnosť súťažného zadania (počet kusov výrobkov doplnkov atď.), samozrejme celkový dojem, zručnosť a kreativita.